inopp

Inlopp
Oja på duk. 39x49cm
2014

 

 

 

© helena johansson